शहिद रंगशालामा फ्लड लाइट बनेपछि रात्रीकालीन खेल सम्भव भएको छ