प्रदेश १ मा अत्याधुनिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण